Historisk lufthavnsprojekt tager form

Anlægget af den nye internationale lufthavn i Nuuk er godt undervejs, men der skal stadig sprænges enorme mængder klippe – og lægges rigtig meget asfalt – før de første transatlantiske fly kan lande i 2024. Åbent hus på søndag giver offentligheden mulighed for at se, hvor langt man er nået.

NUUK, 16. september 2021 –– Når den internationale lufthavn i Nuuk åbner i 2024, vil den for første gang skabe mulighed for transatlantisk flytrafik til hovedstaden. Her er tale om det største civile anlægsprojekt nogensinde i Grønland, og aktuelt er personer fra 17 nationaliteter beskæftiget med det store projekt.

”Det er teknisk krævende at bygge en lufthavn i almindelighed. Opgaven bliver ikke mindre, når der ligger et fjeld i vejen,” konstaterer adm. dir. Jens Lauridsen, Kalaallit Airports Gruppen.

Denne sommer nåede entreprenørerne godt halvvejs i arbejdet med at sprænge og fjerne de enorme mængder sten, der kræves for at kunne anlægge den internationale lufthavn i Nuuk.

Indtil nu er der brugt 2.200 tons eksplosiver til at sprænge 3,2 millioner kubikmeter klippe – svarende til indholdet af 1.500 olympiske svømmebassiner!

I perioder kører dumpere og lastvogne i døgndrift for at fjerne sprængt klippe, så der er plads til landingsbane og bygninger, og indtil videre er der kørt ca. 194.000 transporter.

”Vi ved godt, at vi trækker på tålmodigheden hos vore naboer og borgerne i Nuuk. Men vi gør os store anstrengelser for at tilrettelægge arbejdet, så vi minimerer generne i videst muligt omfang. Derfor måler vi systematisk støj og vibrationer i nærområdet for at kontrollere, at det lykkes i praksis,” siger Jens Lauridsen.

Arbejdet i Nuuk foregår sideløbende med anlægget af den internationale lufthavn i Ilulissat, der – ligesom lufthavnen i Nuuk – får en banelængde på 2.200 meter. Det vil gøre det muligt at betjene fly med transatlantisk rækkevidde og åbner for direkte forbindelser til Europa, Canada og USA.

”De internationale lufthavne er centrale elementer i indsatsen for at udvikle grønlandsk erhvervsliv og turisme – og for at støtte udviklingen af det moderne Grønland i det hele taget. Vi glæder os meget til at kunne præsentere de nye lufthavne i 2024,” siger Jens Lauridsen.

Til daglig er byggepladsen i Nuuk lukket for offentligheden af sikkerhedshensyn. Men på søndag den 19. september byder Kalaallit Airports velkommen til åbent hus kl. 13-16, og her er alle velkomne til at lægge vejen forbi og se, hvor langt projektet er nået.

Fem hurtige fakta om den internationale lufthavn i Nuuk:

  • Der skal i alt sprænges og fjernes 5,8 millioner kubikmeter klippe – svarende til et 815 meter højt tårn med grundplan som en fodboldbane – inden lufthavnen står færdig
  • I anlægsfasen vil der blive lagt 100 kilometer rør til installationer
  • Hvert år regner man med at skulle fjerne 2,2 millioner kubikmeter sne indenfor lufthavnens hegn
  • Der er godt 12 meters højdeforskel fra midten til enden af landingsbanen
  • I alt vil der blive lagt cirka 315.000 kvadratmeter asfalt i forbindelse med anlægget af lufthavnen

For nærmere information, kontakt venligst (kun pressehenvendelser):

Mikkel Bjarnø Lund, Kommunikationsmedarbejder Kalaallit Airports - mobil: 231700 – mbl@kair.gl