Lufthavnsbyggeri: Store fremskridt i Qaqortoq før arbejdet holder vinterstandsning

Der har været travlt i Qaqortoq, siden et chartret fragtskib fra hovedentreprenøren Pennecon i forsommeren læssede store mængder materiel og maskiner af ved anlægspladsen.

Siden har op mod 50 personer arbejdet med projektet, herunder med at sprænge og bortkøre materiale. Ligeledes arbejdes der intensivt med at udjævne terrænet samt med at forberede delvis opfyldning af nærliggende søer, hvor en del af arealet inddrages til den kommende lufthavn.

Sideløbende er der etableret en camp med beboelsescontainere til 60 personer samt kantine, kontor og mødelokaler.

Allerede i sommeren 2023 vil arbejdet være nået så langt, at bygningsentreprenøren kan begynde det funderingsarbejde, der går forud for konstruktion af lufthavnens nye terminal og øvrige bygninger. Samtidig indledes arbejdet med at føre fiberkabler og højspændingsledninger langs den otte kilometer lange vej ud til anlægspladsen og meget andet.

Foruden Pennecon og KAIR bidrager flere lokale virksomheder med at løse opgaver. QEF er bl.a. beskæftiget med sprængning, Permagreen har været behjælpelige med etablering af camp og garagebygning ved sprængstofdepotet, HK Transport stiller maskiner og mandskab til rådighed for entreprenørindsatsen, og Arctic Unlimited håndterer bl.a. vagt- og kantineopgaver.

Byggeriet lukker ned for vinteren den 16. december og frem til 15. marts, hvor det går i gang igen. Pennecon har i efteråret arbejdet i toholdsskift og fortsætter med det, når arbejdet genoptages til foråret. Herefter fortsætter anlægsarbejdet i døgndrift frem til efteråret 2023.

Fakta om den kommende lufthavn i Qaqortoq

Lufthavnen ventes at være driftsklar i efteråret 2025. Den anlægges med en 1.500 meter lang bane på nordsiden af Storefjeld. Køreafstanden mellem lufthavnen og Qaqortoq by bliver på ca. 6,5 km.

Lufthavnen forventes at kunne beflyves med alle flytyper, der benyttes internt i Grønland samt med fly, der kan beflyve de nære oversøiske destinationer som f.eks. Island og det østlige Canada. Terminalbygningen får et areal på ca. 2.350 kvadratmeter og kan betjene op til 100 afrejsende og 100 tilrejsende passagerer i timen.

  • Mere end 90 procent af den kommende bane ligger på opfyldt terræn; der er 22 meter til bunden af det dybeste hul, der skal fyldes op
  • Aktuelt er ca. 15 procent af alle de planlagte sprængninger gennemført
  • Ved anlæg af lufthavnen i Qaqortoq skal der sprænges og flyttes cirka to millioner kubikmeter klippe
  • I alt ventes at blive anvendt cirka 1.600 tons sprængstof
  • Langt det meste sprængstof, der anvendes, er af den såkaldte emulsionstype. Her køres ingredienserne ud til sprængningsstedet i en tankvogn og blandes først til sprængstof, når det hældes i hullerne
  • Der blev brugt 55 tons sprængstof ved den største sprængning, der hidtil er gennemført i anlægsarbejdet.

For yderligere information kontakt venligst (kun pressehenvendelser)

Mikkel Bjarnø Lund, Kommunikationsansvarlig Kalaallit Airports - mobil: 231700 – mbl@kair.gl