Fælles offensiv på luftfartsmesse: Stor interesse - men det unikke Grønland er ikke nok

Visit Greenland og Kalaallit Airports mærkede massiv interesse fra internationale luftfartsselskaber på den netop overståede messe Routes Europe 2022 – og peger på behovet for at arbejde for flere tilbud og faciliteter til de, der gerne vil besøge Grønland, når de nye lufthavne åbner.
 
NUUK, 25. maj 2022 –– I sidste uge blev den store europæiske luftfartsmesse Routes Europe 2022 afholdt i Bergen, og Visit Greenland og Kalaallit Airports var begge imponeret over den optimistiske stemning, der herskede.
 
"De seneste par år har stemningen på Routes i sagens natur været noget afdæmpet. Men i år fornemmer man, at optimismen virkelig er vendt tilbage, og der var lige så mange deltagere som før Covid-19," siger adm. dir. Jens Lauridsen, Kalaallit Airports.
 
Blandt flyselskaberne mærkede både han og Head of PR hos Visit Greenland Tanny Por en betydelig opmærksomhed omkring Grønlands fremtid som destination.
 
"Visit Greenland og Kalaallit Airports deltog sammen i 17 officielle møder med flyselskaber fra både det europæiske og amerikanske kontinent. Der er slet ingen tvivl om, man i udlandet er særdeles opmærksomme på, at vi har to internationale lufthavne på vej i Grønland og på, hvor spændende muligheder det vil give fremover," siger Tanny Por.
 
“Men konkurrencen omkring ruteudvikling er intensiv, der er mange destinationer om buddet – og man kan ikke kun tiltrække flyruter med ideen om, at Grønland er en unik destination. Der skal mere til, og det skal også være en forretning", tilføjer Jens Lauridsen.
 
Der er derfor behov for investeringer på en lang række områder, som kan gøre destinationerne klar til at modtage flere flyselskaber og turister. Både hotel-, restaurations- og oplevelsesfaciliteterne skal udvikles i hele landet. Der skal også en koordineret markedsføringsindsats til at sikre, at turismeudviklingen kommer hele Grønland til gavn.

"Flere destinationer i Grønland oplever allerede kapacitetsudfordringer i perioder, og det gælder både overnatningsfaciliteter, restaurations- og oplevelsestilbud. Derfor har vi i Visit Greenland et stort fokus på at stimulere til at turismeerhvervet udvikles endnu mere, og at det sker bæredygtigt og i samarbejde med de regionale destination management organisationer og samfundet generelt," siger Tanny Por.

Begge understreger dog behovet for at prioritere bæredygtig adventureturisme frem for traditionel masseturisme – så udviklingen sker på en måde, hvor både Grønlands befolkning og natur kan følge med.

For nærmere information, kontakt venligst (kun pressehenvendelser):    
Mikkel Bjarnø Lund, kommunikationsansvarlig, Kalaallit Airports - mobil: 231700 – mbl@kair.gl  

Tanny Por, Head of PR, Visit Greenland - mobil +45 20 76 96 90, tanny@visitgreenland.com