KJ Greenland skal opføre lufthavnsbygninger i Qaqortoq

KJ Greenland har fået til opgave at stå for byggeriet af den nye terminal, AFIS-tårnet og servicebygningen i den kommende lufthavn i Qaqortoq Kontrakten er netop forhandlet endelig på plads, og det glæder Aviaaja Karlshøj Knudsen, projektdirektør i Kalaallit Airports.

”Det har været en længere og sværere proces, end vi havde håbet. Men nu er vi i mål med projektets sidste større kontrakt og kan komme i gang med bygningerne også, og det er vi selvfølgelig både glade for og lettede over. Vi har allerede et rigtigt godt samarbejde med KJ i Ilulissat, hvor de også står for byggeriet af bygningerne i den nye lufthavn, og vi er sikre på, at de vil løse opgaven professionelt og kompetent,” siger Aviaaja Karlshøj Knudsen.

Også hos KJ Greenland er der glæde over den indgåede aftale:

”Det er endnu en stor og vigtig opgave for os i KJ Greenland, som vi er glade for at have fået ansvaret for. Vi er allerede godt i gang med bygningerne i Ilulissat og har her fået en lang række nyttige erfaringer, vi kan trække på. Vi er derfor sikre på, at vi også kan løfte opgaven i Qaqortoq og glæder os til at komme i gang,” siger Karl Jensen, direktør i KJ Greenland.

Anlægget af landingsbane og forplads m.m. i Qaqortoq varetages af den canadiske entreprenørvirksomhed Pennecon og følger tidsplanen. KJ opstarter byggeriet af lufthavnsbygningerne til foråret og forventer at bygningerne kan stå færdige til december 2025.

Det vil sige, at projektet kun bliver mindre forsinket i forhold til det oprindeligt planlagte, og lufthavnen ventes at kunne idriftsættes i starten af 2026.

”Det har som bekendt taget længere tid end planlagt at få bygningsentreprisen på plads. Det er derfor meget glædeligt af hovedtidsplanen ikke bliver væsentligt forsinket, hvilket naturligvis er det afgørende for projektet, Grønland og for os hos KAIR. Vi kan nu fokusere 100 procent på at få anlægget af den nye lufthavn i Qaqortoq gjort færdig, og det er en god fornemmelse at sidde med,” siger Aviaaja Karlshøj Knudsen.

Terminalen i den nye lufthavn bliver på 2.530 m2. og er dimensioneret til at kunne håndtere 200 passagerer i timen. Servicebygningen bliver på 2.130 m², og AFIS-tårnet på 160 m².