Et tilfredsstillende og begivenhedsrigt år i Kalaallit Airports


2022 var et godt og begivenhedsrigt år i Kalaallit Airports. Qaqortoq- projektet er kommet i gang, projekterne skrider frem og i november nåede vi den første store milepæl i byggeriet i Nuuk, da den sydlige bane blev godkendt og taget i brug.

2022 var også året, hvor Inatsisartut vedtog lov om Mittarfeqarfiits omdannelse fra nettostyret virksomhed til et aktieselskab og efterfølgende indskudt som datterselskab til Kalaallit Airports Holding A/S.

Det var en vigtig beslutning, og det er der flere årsager til:

  • Med ét samlet selskab bliver det nemmere at opbygge og vedligeholde en samlet stab af erfarne medarbejdere med de helt særlige spidskompetencer, der er brug for til drift af en moderne lufthavnsorganisation.
  • En sammenlægning af selskaberne fjerner en stor del af behovet for dobbelt administration på en række områder.
  • Flyselskaber og turistoperatører, der ønsker at beflyve og operere i Grønland, vil kun skulle forholde sig til én central lufthavnsaktør. Det vil gøre det enklere, billigere og mere attraktivt for disse aktører at operere i Grønland og – i sidste ende – styrke mulighederne for den videre vækst.

Økonomien i Kalaallit Airports

Økonomien i Kalaallit Airports ser fornuftig ud.

Årets driftsoverskud andrager 62 mio. kr. mod et driftsunderskud på 19 mio. kr. i 2021.

Driftsoverskuddet skyldes primært finansielle indtægter i forbindelse med omlægning af genudlån, hvilket har resulteret i en positiv kursgevinst samt gevinst ved indfrielse af tilhørende rente.

“Det er ikke uden udfordringer at bygge lufthavne i Arktis, men projekterne skrider fornuftigt frem, økonomien ser fornuftig ud og vi nåede vores første store milepæl. Alt i alt er det et tilfredsstillende og solidt resultat, som vi er stolte af,” siger bestyrelsesformand i Kalaallit Airports Holding, Kjeld Zacho Jørgensen.

”Ligeledes oplever vi her i Grønland en meget positiv forståelse for, at de nye lufthavne er helt essentiel infrastruktur, der bliver til gavn for hele Grønland," tilføjer bestyrelsesformanden.

Status på projekterne:

Nuuk:

2022 været et begivenhedsrigt år, hvor anlægsprojektet første store milepæl blev nået med aflevering og åbning af den sydlige bane, hvilket har været afgørende for det videre projekts forløb.

Konstruktionen af de nye lufthavnsbygninger skrider også stærkt fremad. MT Højgaard A/S udfører arbejdet med ny terminal, ny servicebygning og nyt AFIS-tårn i en totalentreprise.

Det forventes fortsat, at projektet vil blive færdiggjort til ibrugtagning i 4. kvartal 2024.

Ilulissat:

I Ilulissat er der også fremskridt.

Opførslen af terminal- og servicebygning er startet og skrider hastigt frem. Opførsel af AFIS-tårn påbegyndes i maj/juni 2023. KJ Greenland står for bygningsentreprisen i Ilulissat.

På anlægssiden må det konstateres, at anlægsprojektet desværre er kommet betragteligt bagud i forhold til den kontraktuelle tidsplan, der er dog for nuværende ikke ændret på afleveringstidspunktet.

Qaqortoq:

Den 22. februar 2022 blev der indgået aftale med Pennecon Heavy Civil Ltd. om anlægsarbejderne i Qaqortoq med afleveringsdato for den ny bane den 31. juli 2025.

Arbejdet er kommet godt i gang, og i løbet af 2023 forventer Pennecon blandt andet at blive færdige med det meste af udsprængningerne. Her vil ligeledes være fokus på at udbedre adgangsvejen fra byen og forberede til asfaltering.

Stor international interesse

Projekterne er så langt fremme, at der i Kalaallit Airports er fokus på at blive klar til drift. Her er der i tæt samarbejde med Mittarfeqarfiit iværksat et idriftsættelsesprojekt, hvor formålet er at arbejde målrettet på at have styr på alle detaljer af en ny lufthavn i drift. Herunder på at kortlægge og planlægge alle funktioner, hvor mange ansatte der skal være samt at have styr på uddannelse og træning af både nuværende og kommende medarbejdere, så lufthavnene kan godkendes til at betjene både fly og passagerer sikkert og effektivt.

Her er også allerede fokus på den kommercielle side af den kommende lufthavnsdrift. Kalaallit Airports deltager jævnligt i konferencer rundt om i verden, hvor blandt andet flyselskaber mødes og drøfter udvikling af nye ruter. Her har vi noteret en enorm interesse for de nye muligheder, som de kommende lufthavne i Grønland giver. Intet konkret er endnu på plads, men der er både dialog og interesse.

I 2023 vil der desuden være fokus på at fortsætte projekternes fortsatte fremdrift. Blandt andet vil terminaler og servicebygninger i både Nuuk og Ilulissat hen over året stå så godt som færdige.