Den nye atlantlufthavn i Nuuk åbner i 2024

KAIR udskyder åbningen af den nye lufthavn i Nuuk et år - fra 2023 til 2024. Årsagen er en kombination af komplikationer og forsinkelser i forbindelse med Covid-19 samt en række nye myndighedskrav til lufthavnens udstyr og anlæggelse.

NUUK – Den nye, internationale lufthavn i Nuuk åbner i 2024 og ikke som oprindeligt planlagt i 2023. Udskydelsen af åbningen skyldes en række faktorer, hvor af Covid-19 er stærkt medvirkende.

Den senere færdiggørelse af lufthavnen kan i følge KAIRs foreløbige beregninger håndteres inden for de nuværende budgetter og det tidligere annoncerede ekstra lån på 900 millioner kroner, som blev meldt ud i foråret.

“Vi er ærgerlige over, at lufthavnen bliver forsinket til 2024. Vi er klar over, at det kan have nogle konsekvenser for de virksomheder, som lige nu forbereder sig på åbningen. Vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at undgå denne situation, men særligt covid-19 situationen har præsenteret projektet for en række uforudsete udfordringer, som desværre har gjort det umuligt at holde den oprindelige tidsplan, siger adm. dir. Jens Lauridsen, KAIR.

Særligt i løbet af sommeren 2021 har det været vanskeligt at nå de nødvendige milepæle i byggeriet, da et større antal specialister og medarbejdere hos leverandørerne blev forhindret i at rejse til Nuuk på grund af Covid-19. Deres opgave var at intensivere en række centrale, sæsonbetonede opgaver. Det har eksempelvis forskudt forarbejder til asfaltering, der udelukkende kan foretages i et tidsvindue på få måneder i sommerhalvåret.

KAIR har desuden arbejdet intenst med at implementere en række nye krav, der er føjet til efter, at den oprindelige tidsplan blev lagt. Det gælder eksempelvis nye krav til centerbanelys og indflyvningslys fra luftfartsmyndighederne.

“Det er ikke kun en enkelt af disse ekstraopgaver, men den samlede sum af hændelser, som har været udslagsgivende for, at byggeriet ikke kunne nå afgørende milepæle indenfor sommerhalvåret 2021. Det har i sidste ende desværre gjort det nødvendigt at udskyde afleveringen af den nye lufthavn i Nuuk til 2024,” siger Jens Lauridsen.

“Men nu har vi en ny og klar tidsplan frem mod åbningen, og vi glæder os til at komme videre med at etablere de nye lufthavne, der er blandt de vigtigste værktøjer for udviklingen af fremtidens Grønland” tilføjer han.

For nærmere information, kontakt venligst (kun pressehenvendelser):

Mikkel Bjarnø Lund, Kommunikationsmedarbejder Kalaallit Airports - mobil: 231700 – mbl@kair.gl