BANE

Fra 845 til 2.200 meter

Den nuværende lufthavn med en 845 meter landingsbane udbygges til en 2.200 meter landingsbane udstyret med landingshjælpemidler, der muliggør præcisionslanding til mindst en af baneenderne.

Lufthavnen kan beflyves med alle flytyper, der benyttes internt i Grønland samt mellemdistancefly som f.eks. Boeing 737 og 757. Lufthavnen kan endvidere benyttes af fly i Airbus 320 serien og flytypen Airbus 330.

Baneudbygningen sker i samme område som den nuværende lufthavn, dog således at den fremtidige landingsbane kommer til at ligge forskudt lidt ud mod kysten og mod nord i forhold til den nuværende landingsbane.