TERMINAL

Terminalbygning, servicebygning og AFIS-tårn

I forbindelse med udbygningen af lufthavnen i Ilulissat etableres nye lufthavnsbygninger. Dette omfatter en ny terminalbygning, en ny servicebygning samt et nyt AFIS-tårn.

Den nye terminalbygning i Ilulissat dimensioneres, så der i bygningen kan opholde sig 300 ankommende og 300 afrejsende passagerer, på samme tid. I det nye terminalområde opføres en servicebygning til lufthavnens materiel og udstyr. Tårnfunktionen placeres i en selvstændig tårnbygning nord for det nye terminalområde.

Den fremtidige landingsbane og terminalbygninger kommer til at ligge tættere på kysten og længere mod nord end den eksisterende bane. Under anlæggelse af banen etableres en midlertidig adgangsvej til det nye terminalområde. Når den eksisterende bane lukkes etableres en ny adgangsvej fra den nuværende lufthavnsvej til det nye terminalområde. Det nuværende terminalområde forbliver uændret.

Card image cap

Terminal