TERMINAL

Terminal med plads til 800

I forbindelse med udbygning af lufthavnen i Nuuk, nedrives den eksisterende terminalbygning og AFIS tårn, som en del af projektet. Samtidig etableres nye lufthavnsbygninger.

Den nye terminalbygning i Nuuk dimensioneres, så der i bygningen kan opholde sig 400 ankommende og 400 afrejsende passagerer, på samme tid. Servicebygningen dimensioneres til at kunne rumme al materiel til lufthavnens drift.

Syd for det nuværende terminalområde opføres en ny terminalbygning og service-bygning til lufthavnens materiel og udstyr. Tårnfunktionen placeres i en selvstændig tårnbygning ved den vestlige gavl af den nuværende materielgarage.

Card image cap

Terminal