BANE

Baneprojekt i flere faser

Den kommende 2.200 meter lange landingsbane i Nuuk etableres på den eksisterende bane, som benyttes under hele anlægsperioden.

Det kræver nøje planlægning, præcision og kontinuerlig koordinering mellem alle parter involveret i projektet.

Anlægsarbejdet er delt op i flere faser. Sydenden af banen skal efter planen stå færdig først og ibrugtages. Derefter lukkes den eksisterende landingsbane og anlægsarbejdet af nordenenden af den kommende landingsbane intensiveres.

Det afsluttende anlægsarbejde bliver færdiggjort når det primære anlægsarbejde på nordenden er udført. Det afsluttende anlægsarbejde består i asfaltering af den samlede bane. Når asfalteringen er udført, kan den færdige landingsbane på 2.200 meter tages i brug.